Στοιχεία Επικοινωνίας

CardioExpress Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Α.Ε.
Διεύθυνση: Πρεμετής 3, 17342, Άγιος Δημήτριος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 72 52 631
EMAIL: info@cardioexpress.grinfo@cardioexpress.eu